TẠM NGỪNG KINH DOANH, TÁI CẤU TRÚC, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

 

Tạm ngừng kinh doanh
(Tạm dừng kinh doanh tái cấu trúc doanh nghiệp, hoặc chờ giải thể)

Đăng kư

 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh
(Tạm ngừng kinh doanh chờ giải thể)

 

 

Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh
(Của Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị)

 

 

Biên bản họp hội đồng thành viên
(hoặc Hội đồng quản trị)

 

 

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 

 

Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (của người đại diện ủy quyền)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ
(Địa điểm kinh doanh, Văn pḥng đại diện, chi nhánh, Doanh nghiệp)

 

 

Văn bản đề nghị xác nhận
(Đề nghị xác nhận đă hoàn thành các nghĩa vụ thuế, các khoản phạt vi phạm hành chính)

 

 

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh
(Hoặc đăng kư hoạt động đối với địa điểm kinh doanh, văn pḥng đại diện, chi nhánh)

 

 

Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (của người đại diện ủy quyền)

 

 

 

 

 

GIẢI THỂ VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN
(Hoạt động không hiệu quả)

Đăng kư

 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn pḥng đại diện
(Lư do: hoạt động không hiệu quả)

 

 

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động văn pḥng đại diện
(Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị)

 

 

Danh sách người lao động

 

 

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 

 

Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (của người đại diện ủy quyền)

 

 

 

 

 

GIẢI THỂ CHI NHÁNH
(Hoạt động không hiệu quả)

Đăng kư

 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
(Lư do: hoạt động không hiệu quả)

 

 

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
(Hội đồng thành viên, hoặc hội đồng quản trị)

 

 

Danh sách người lao động

 

 

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán
(của chi nhánh)

 

 

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 

 

Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (của người đại diện ủy quyền)

 

 

 

 

 

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
(Hoạt động kinh doanh không hiệu quả; Các thành viên có tranh chấp...)

Xem chi tiết

 

Bước 1:
(nộp sở kế hoạch và đầu tư)

 

 

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh
(Scan nộp SKH&ĐT)

 

 

Quyết định giải thể
(Nộp cơ quan thuế trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể)

 

 

Thông báo giải thể - số 001
(Đề nghị sở kế hoạch đầu tư thông báo - Doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể)

 

 

Biên bản họp
(Công ty TNHH từ 2 thành viên, hoặc công ty cổ phần)

 

 

Biên nhận hồ sơ (đă nộp hồ sơ đến SKHĐT)
(Bước 1)

 

 

Ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (người được ủy quyền)

 

 

 

 

 

Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu
(Tổng cục hải quan xác nhận)

 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ trên toàn quốc: (NỘP BƯU ĐIỆN)
(Gửi bảo đảm, có kư nhận, có hồi báo)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN –   Số 9 đường Dương Đ́nh Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
B́a thư ghi rơ “Công văn xác nhận không nợ thuế” (Tổng cục Hải quan là cơ quan duy nhất xác nhận không nợ thuế trên lănh thổ Việt Nam).

 

 

Đơn đề nghị xác nhận không nợ thuế

 

 

Quyết định giải thể

 

 

Thông báo giải thể (số 001)
(Nộp sở kế hoạch và đầu tư)

 

 

Biên nhận hồ sơ (của SKHĐT)

 

 

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh

 

 

Biên lai (nộp hồ sơ qua bưu điện)

 

 

 

 

 

Chấm dứt hiệu lực mă số thuế
(Cục thuế / Chi cục thuế xác nhận)

 

 

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mă số thuế
(Theo mẫu, gửi cơ quan thuế)

 

 

Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp
(Sao y bản chính)

 

 

Quyết định giải thể
(Nộp cơ quan thuế trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể)

 

 

Biên bản họp
(Công ty TNHH từ 2 thành viên, hoặc công ty cổ phần)

 

 

Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu
(Tổng cục hải quan xác nhận)

 

 

Báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn (Quư sau cùng)

 

 

Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) kèm theo bản kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn (BK01/AC)

 

 

Tờ khai quyết toán thuế

 

 

Báo cáo tài chính

 

 

Danh sách lao động

 

 

Danh sách chủ nợ và số nợ đă thanh toán

 

 

Báo cáo thanh lư tài sản tại công ty

 

 

Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả

 

 

CMND (người được ủy quyền)

 

 

Biên nhận hồ sơ

 

 

 

 

 

Bước 2:
(Nộp sở kế hoạch và đầu tư)

 

 

Quyết định giải thể
(Nộp cơ quan thuế trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể)

 

 

Thông báo giải thể - số 002
(Đề nghị sở kế hoạch và đầu tư cập nhật t́nh trạng giải thể - đă hoàn tất các khoản nợ)

 

 

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh (Bản chính)
(Scan nộp SKHĐT)

 

 

Danh sách lao động

 

 

Danh sách chủ nợ và số nợ đă thanh toán

 

 

Báo cáo thanh lư tài sản tại công ty

 

 

Xác nhận đă khóa mă số thuế
(Cơ quan thuế xác nhận)

 

 

Biên nhận hồ sơ (đă nộp hồ sơ đến SKHĐT)
(Bước 2)

 

 

 

 

 

Bước 3: Hủy con dấu
(Nộp SKH&ĐT)

 

 

Thông báo hủy con dấu
(Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục) - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

 

 

Ủy quyền (nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

 

CMND (người được ủy quyền)

 

 

Biên nhận hồ sơ
(Thông báo ủy con dấu)

 

 

 

 

 

Phá sản doanh nghiệp
(Nộp đơn yêu cầu ṭa án mở thủ tục phá sản, kiểm kê tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp…)

Xem chi tiết

 

Phí tư vấn
(Thành lập doabnh nghiệp; Thay đổi nội dung đăng kư kinh doanh; Tạm ngừng kinh doanh; Tái cấu trúc doanh nghiệp; Giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp)

 

 

 

 

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

TROBI & PARTNERS