230

Đăng kư hồ sơ pháp lư ban đầu
(Kê khai, nộp hồ sơ, lập biên bản làm việc ban đầu với cơ quan quản lư thuế trực tiếp)

231

Giấy đăng kư doanh nghiệp

232

Phiếu chuyển quản lư thuế
(SKH&ĐT phát hành, ngay sau khi cấp giấy đăng kư doanh nghiệp)

233

Treo biển hiệu doanh nghiệp
(Tên doanh nghiệp, mă số thuế, địa chỉ...)

234

Thông báo mẫu dấu
(Công bố lên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp)

235

Chữ kư số
(kê khai, nộp báo cáo thuế, nộp thuế, nộp tờ khai, hồ sơ hải quan)

236

Giấy chứng nhận chữ kư số
(Giấy chứng nhận điện tử do đơn vị cung cấp chữ kư số cấp giấy chứng nhận)

237

Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
(Mở tài khoản, đăng kư nộp thuế điện tử)

238

Quyết định bổ nhiệm giám đốc
(Giám đốc là thành viên góp vốn, hoặc Giám đốc làm việc theo hợp đồng lao động)

239

CMND / CCCD / Hộ chiếu
(của người Đại diện pháp luật, giám đốc - sao y bản chính)

240

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
(Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán, là thành viên góp vốn, hoặc làm việc theo hợp đồng lao động, Hoặc hợp đồng dịch vụ kế toán)

241

CMND / CCCD / Hộ chiếu
(của kế toán -  sao y bản chính)

242

Kê khai, nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài
(Tờ khai 01/MBAI. Bậc 1: 2862 (trên 10 tỷ). Bậc 2: 2863 (dưới 10 tỷ). Bậc 3: 2864 (CN, VPĐD, ĐĐKD. Thời hạn nộp: 30/01 hằng năm)

243

Phương pháp kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn
(PP Khấu trừ, kê khai theo quư)

244

Thuế thu nhập doanh nghiệp
(Kê khai, quyết toán theo năm)

245

Thuế thu nhập cá nhân
(Kê khai thuế TNCN khi có sử dụng lao động, quyết toán theo năm)

246

Hóa đơn giá trị gia tăng
(Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn, kèm quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu. Niêm yết hóa đơn mẫu tại trụ sở chính)

247

H́nh thức kế toán
(Thông tư 200, hoặc tự xác định và lựa chọn phù hợp với qui mô doanh nghiệp)

248

Khấu hao tài sản cố định
(Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao và thông báo với cơ quan quản lư thuế trước khi bắt đầu thực hiện)

249

Đăng kư khai tŕnh sử dụng lao động
(Đăng kư với pḥng lao động thương minh xă hội về việc tăng, giảm lao động)

250

Đăng kư Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế
(Kê khai, nộp bảo hiểm xă hội cho người lao động)

251

Kê khai, báo cáo thuế (kỳ báo cáo đầu tiền)
(Nếu đến hạn báo cáo: Thuế giá trị gia tăng, Báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn, Thu nhập cá nhân - nếu có sử dụng lao động)

252

Thông báo hoạt động
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

253

Biên bản làm việc ban đầu
(Cán bộ quản lư thuế lập biên bản khi làm việc với Đại diện pháp luật, hoặc kế toán, hoặc người đại diện theo ủy quyền)