Doanh nghiệp Cá nhân Tham gia tố tụng Thủ tục nhà đất Công chứng Thừa phát lại Thi hành án

 

No.

LEGAL COACHING - BUSINESS COACHING (Check list)

Check

1

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu tư vấn
(Tiếp nhận thông tin qua điện thoại, zalo, email….)

 

2

Tư vấn yêu cầu, định hướng (trao đổi trực tiếp)
(Lên lịch hẹn, soạn thảo các nội dung yêu cầu tư vấn, xác nhận yêu cầu của khách hàng)

 

3

Hợp đồng tư vấn
(Soạn thảo hợp đồng, gửi bản thảo cho khách hàng, trao đổi, điều chỉnh hợp đồng, kư kết hợp đồng)

Xem hợp đồng

4

Đề nghị thanh toán tạm ứng
(Soạn thảo đề nghị thanh toán, gửi đề nghị thanh toán, chờ xác nhận, chấp nhận đề nghị thanh toán, chờ nhận tiền thanh toán)

 

5

Đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu, sao y công chứng
(Soạn thảo, liệt kê chi tiếc các thông tin khách hàng đă cung cấp, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh các thông tin cần thiết, đề nghị sao y công chứng hồ sơ, tài liệu cần thiết)

 

6

Thư tư vấn
(Căn cứ các yêu cầu, các hồ sơ, tài liệu khách hàng cung cấp)

 

7

Công chứng văn bản ủy quyền
(Nộp và nhận hồ sơ, nhận bản chính GCN ĐKKD, con dấu, hồ sơ thuế, hồ sơ Ngân hàng, kể cả việc nộp và nhận hồ sơ qua bưu điện)

 

8

Trụ sở doanh nghiệp (trụ sở chính, văn pḥng, chi nhánh)
(Tư vấn liên quan đến trụ sở doanh nghiệp. Soạn thảo Hợp đồng thuê nhà, Công chứng hợp đồng thuê nhà, Lập biên bản bàn giao nhà)

 

24

Công chứng hợp đồng thuê nhà
(Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thuê nhà, đặt cọc. Lập văn bản bàn giao nhà.)

 

35

Lập vi bằng (bàn giao hiện trạng nhà cho thuê)
(Tư vấn, soạn thảo văn bản bàn giao hiện trạng nhà. Hợp đồng với văn pḥng thừa phát lại, văn bản yêu cầu lập vi bằng.)

 

43

Tư vấn hồ sơ đăng kư kinh doanh
(Lựa chọn loại h́nh doanh nghiệp, đặt tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh….)

 

66

Ngành nghề kinh doanh
(Áp mă ngành cấp 4 - thông thường, hoặc phải cam kết, hoặc kinh doanh có điều kiện, Có vốn pháp định, có chứng chỉ hành nghề khi nộp hồ sơ đăng kư doanh nghiệp…)

Xem chi tiết

97

Soạn thảo hồ sơ đăng kư doanh nghiệp
(Đơn, điều lệ, danh sách thành viên vốn, cổ đông sáng lập)

Xem chi tiết

107

Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng kư kinh doanh
(theo văn bản hướng dẫn, đề nghị của SKH&ĐT)

 

118

Rút hồ sơ đăng kư kinh doanh
(Không tiếp tục đăng kư, thay đổi nội dung đăng kư ban đầu)

 

124

Nhận kết quả đăng kư kinh doanh
(Bản chính GCN ĐKKD, Công bố thông tin, Phiếu chuyển quản lư thuế, tài khoản ngân hàng)

 

134

Khắc dấu tṛn doanh nghiệp
(Liên hệ đơn vị khắc dấu, nhận con đấu và bàn giao con dấu)

 

139

Công bố mẫu dấu
(Công bố công khai lên cổng thông tin quốc gia về đăng kư doanh nghiệp: Giấy ủy quyền, kư tên, đóng dấu Thông báo mẫu dấu, nộp và nhận kết quả thông báo mẫu)

Xem chi tiết

146

Chữ kư điện tử (chữ kư số)
(Soạn thảo hợp đồng, duyệt hợp đồng, kư tên, đóng dấu. Đề nghị thanh toán. Soạn thảo hồ sơ, chuyển kư tên, đóng dấu. Nộp hồ sơ đăng kư sử dụng chữ kư điện tử, nhận và bàn giao chữ kư điện tử)

Đăng kư

156

Đăng kư tài khoản kê khai, nộp thuế điện tử
(Kê khai hồ sơ thuế lần đầu, tạo tài khoản, thông tin đăng nhập hệ thống thuế điện tử)

Đăng kư

161

Đăng kư các tờ khai nộp qua mạng
(Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, sử dụng hóa đơn , Báo cáo tài chính…)

 

176

Kê khai, nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài
(Tờ khai 01/MBAI)

 

181

Đăng kư phương pháp khấu trừ thuế
(Đăng kư ngay khi lập hồ sơ đăng kư doanh nghiệp. Tự nguyện áp dụng phương pháp khấu từ thuế VAT, hoặc phương pháp trực tiếp)

 

182

Đăng kư sử dụng hóa đơn điện tử
(Soạn thảo hợp đồng, trao đổi, điều chỉnh hợp đồng. Chuyển kư tên đóng dấu. Đề nghị thanh toán, chờ thanh toán. Tạo hóa đơn mẫu, trao đổi, chờ duyệt hóa đơn mẫu. Soạn thảo hồ sơ đăng kư sử dụng hóa đơn điện tử: Hợp đồng, Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, Hóa đơn mẫu, Đơn đăng kư sử dụng, chuyển kư tên, đóng dấu, chờ bàn giao hồ sơ)

Đăng nhập

196

Thông báo phát hành hóa đơn
(Thông báo TB01/AC, Quyết định sử dụng hóa đơn, mẫu hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn

201

Treo biển hiệu doanh nghiệp
(Tên doanh nghiệp, mă số thuế, địa chỉ...)

 

202

Bảng điện tử tại ṭa nhà văn pḥng
(Đăng kư, nộp phí cho ṭa nhà, khi cần)

 

203

Niêm yết mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tại trụ sở
(In màu, dán niêm yết tại trụ sở chính doanh nghiệp)

 

204

Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
(Đăng kư mới, hoặc kích hoạt tài khoản ngân hàng. Đăng kư chữ kư kế toán, nộp thuế điện tử. Thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng kư kinh doanh)

 

222

Thông báo thông tin tài khoản ngân hàng
(Soạn thảo thông báo, ủy quyền, chuyển kư tên, đóng dấu. Nộp và nhận kết quả thông báo tài khoản ngân hàng)

Đăng kư

230

Đăng kư hồ sơ pháp lư ban đầu
(Kê khai, nộp hồ sơ, lập biên bản làm việc ban đầu với cơ quan quản lư thuế trực tiếp)

 

242

Đăng kư khai tŕnh sử dụng lao động
(Đăng kư với pḥng lao động thương minh xă hội về việc tăng, giảm lao động)

Đăng kư

249

Báo cáo t́nh h́nh thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm ..........
(hoặc cuối năm…...…)

 

250

Danh sách lao động (trụ cột)

Xem chi tiết

275

Đăng kư Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế
(Kê khai, nộp bảo hiểm xă hội cho người lao động)

Đăng kư

276

Người lao động kư từ 02 HĐLĐ trở lên:
- Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ đầu tiên
- Đóng BHYT theo HĐLĐ cao nhất

 

277

Đăng kư BHXH lần đầu

 

285

Bảo hiểm thất nghiệp - Nhận trợ cấp thất nghiệp
(Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động)

 

293

Nhận tiền bảo hiểm xă hội
(Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xă hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xă hội)

 

299

Công đoàn, thành lập công đoàn
(Có ít nhất 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam - Điều 5 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP)

Xem chi tiết

318

Pháp luật về thuế, Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính, Ghi chép sổ sách kế toán, Kiểm toán độc lập, Hoàn thuế, Truy thu thuế, Phạt vi phạm hành chính
(Luật quản lư thuế, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập…)

 

324

Kê khai thuế, báo cáo thuế (tháng, quư, năm)
(Tờ khai thuế VAT, mẫu 01GTGT; Báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn, mẫu BC26/AC; Tờ khai huế thu nhập cá nhân)

Xem chi tiết

330

Báo cáo tài chính, Quyết toán năm
(Bộ báo cáo tài chính (TT200); Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN); Quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN, TT92/2015).

Xem chi tiết

340

Ghi chép, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán
(Tuân thủ luật kế toán)

Xem chi tiết

344

Kiểm toán độc lập
(Mục đích: rà soát chi tiết mọi hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, xác định năng lực tài chính)

Xem chi tiết

347

Quản lư, thanh lư tài sản - Quản tài viên
(Quản lư tài sản, Thanh lư tài sản, Các khoản nợ đến hạn phải thanh toán)

Xem chi tiết

353

Báo cáo thống kê
(Định kỳ hàng năm: theo mẫu)

 

354

Nội qui lao động
(Nội qui công ty, nhà xưởng...)

 

358

Thỏa ước lao động tập thể

 

359

An toàn, vệ sinh lao động

 

360

Công bố chất lượng sản phẩm

 

361

Mă số mă vạch

 

362

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

 

 

Hồ sơ công bố hợp quy hàng may mặc
(Theo QCVN 01:2017/BCT của Bộ Công Thương)

 

 

Công văn đề nghị hợp quy

 

 

Tiêu chuẩn cơ sở

 

 

Bản công bố hợp quy

 

 

Chứng chỉ hợp quy, quyết định cấp chứng chỉ, phụ lục sản phẩm, quy định sử dụng dấu hợp quy

 

 

Đăng kư nhăn hiệu/ thương hiệu (nếu có)

 

 

Maket sản phẩm (nếu có)

 

 

Đăng kư kinh doanh

 

 

Ủy quyền

 

 

CMND

 

 

Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn
(Theo QCVN 01:2017/BCT của Bộ Công Thương)

 

363

Pḥng cháy chữa cháy

 

364

An ninh trật tự

 

365

Cam kết môi trường, đánh giá tác động môi trường

 

366

Bản quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp
(Thiết kế, đăng kư bản quyền. Kết quả: Giấy chứng nhận bản quyền tác giả)

Tra cứu

367

Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả
(Cục bản quyền tác giả - www.cov.gov.vn)

 

376

Nhăn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp
(Đăng kư nhăn hiệu, biên nhận đơn hợp lệ. Kết quả: Giấy chứng nhận nhăn hiệu hàng hóa)

Tra cứu

377

Giấy chứng nhận nhăn hiệu hàng hóa
(Cục sở hữu trí tuệ - www.noip.gov.vn)

 

384

Hồ sơ năng lực doanh nghiệp
(Năng lực tài chính, năng lực sản xuất, dịch vụ, năng lực nhân sự, năng lực công nghệ)

Xem chi tiết

390

Định vị thương hiệu - Brand Positioning
(Tạo nét riêng cho sản phẩm, tạo ấn tượng trong ḷng khách hàng)
>>> 5 bước và 9 phương pháp <<<

Xem chi tiết

417

Bộ nhận diện thương hiệu
(Logo, Slogan, Tagline, Letterhead, Leaflet, Flyer, Catalogue, Brochure, Poster, Standee, Profile, Card visit..)

Xem chi tiết

459

Tên miền (Domain)
(Mua tên miền, đăng kư thông tin, cấu h́nh domain)

Tra cứu

462

Hosting (Lưu trữ dữ liệu)
(Không giới hạn băng thông, số lượng truy cập)

Đăng kư

465

Thiết kế website
(Chuẩn seo, mobil, Facebook. Thương mại điện tử)

 

468

Quản trị website
(Biên tập nội dung, cập nhật thông tin lên web, quản lư, xử lư các sự cố liên quan đến web)

 

471

Quản trị email (thư điện tử)
(Quản lư email, lọc thư rác, spam, virus)

 

474

Marketing online
(Đăng website, facebook, mạng xă hội, email markeing)

 

479

Giấy phép lao động cho người nước ngoài
(Tư vấn, hợp đồng, soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ, hợp pháp hóa lănh sự, chứng nhận lănh sự, nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

491

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
(Tư vấn, hợp đồng, soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả)

 

492

Gia hạn thời gian lưu trú (VISA) cho người nước ngoài

 

493

Đăng kư tạm trú cho người nước ngoài

Xem chi tiết

494

Hợp pháp hóa lănh sự các hồ sơ, tài liệu có tiếng nước ngoài
(Tư vấn, hợp đồng, thanh toán tạm ứng, lập văn bản ủy quyền, soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ)

 

495

Dịch thuật các hồ sơ, tài liệu có tiếng nước ngoài, sang tiếng Việt
(Sao y công chứng, lấy dấu tư pháp, hoặc dấu đơn vị dịch thuật)

 

496

Kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

 

497

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

 

505

Hợp đồng kinh tế - kinh doanh thương mại (mua bán hàng hóa, dịch vụ)
(Tư vấn, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, kư tên, đóng dấu)

Xem chi tiết

506

Phân tích các rủi ro, thiệt hại. Các phương án hạn chế rủi ro, thiệt hại

 

507

Quản lư hợp đồng kinh tế
(Theo dơi quá tŕnh thực hiện hợp đồng, cảnh báo các rủi ro, các vi phạm hợp đồng…)

 

508

Phạt vi phạm
(Theo luật thương mại: tối đa 8% giá trị phần bị vi phạm)

 

509

Bồi thường thiệt hại
(Căn cứ theo thỏa thuận, hoặc chứng minh thiệt hại thực tế, hoặc căn cứ Kết quả giám định thiệt hại)

 

510

Tranh chấp hợp đồng lao động
(Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, phương án làm việc, mục tiêu cần đạt được...)

 

511

Tranh chấp hợp đồng kinh tế -  kinh doanh thương mại
(Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, thu thập chứng cứ, chứng minh lỗi vi phạm, chứng minh thiệt hại, giám định thiệt hại, phương án làm việc, mục tiêu cần đạt được...)

 

512

Tranh chấp hợp đồng vốn góp, phần vốn góp, phân chia lợi nhuận
(Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, phương án làm việc, mục tiêu cần đạt được...)

 

513

Tranh chấp thành viên, cổ đông, quyền quản lư, điều hành doanh nghiệp

 

514

Tranh chấp thương hiệu, bản quyền tác giả, nhăn hiệu hàng hóa

 

515

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà (tiền cọc, chi phí sữa chữa, xây dựng)

 

516

Tranh chấp hợp đồng vay tiền, thế chấp, băo lănh

 

517

Tranh chấp hợp đồng mua tài sản
(xe ôtô, Bất động sản…)

 

524

Phí tư vấn định kỳ 12 tháng, Hợp đồng dài hạn (3 năm, 5 năm, 10 năm)
Tư vấn chiến lược, định hướng. Phân tích, cảnh báo, hạn chế rủi ro về tài chính. Cảnh báo các rủi ro về pháp lư, tranh chấp...

 

535

Phí tư vấn đă được hỗ trợ, tài trợ, giảm giá
(Thanh toán 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần)

 

558

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH VỊ, CHUẨN HÓA THƯƠNG HIỆU,
BẢN QUYỀN, NHĂN HIỆU HÀNG HÓA, MARKETING

 

 

Bản quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp
(Thiết kế, đăng kư bản quyền). Kết quả: Giấy chứng nhận bản quyền tác giả

 

 

Nhăn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp
(Đăng kư nhăn hiệu, biên nhận đơn hợp lệ). Kết quả: Giấy chứng nhận nhăn hiệu hàng hóa

 

 

Tên miền (Domain)
(Mua tên miền, đăng kư thông tin, cấu h́nh domain)

 

 

Hosting (Lưu trữ dữ liệu)
(Không giới hạn băng thông, số lượng truy cập)

 

 

Thiết kế website
(Chuẩn seo, mobil, Facebook)

 

 

Quản trị website
(Biên tập nội dung, cập nhật thông tin lên web, quản lư, xử lư các sự cố liên quan đến web)

 

 

Quản trị email (thư điện tử)
(Quản lư email, lọc thư rác, spam, virus)

 

 

Marketing online
(Đăng website, facebook, mạng xă hội, email markeing)

 

 

Phí tư vấn
(Chuẩn hóa thương hiệu, Marketing online)

 

     
     

 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

 

 

Chứng nhận cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện về An ninh trật tự
(Tư vấn, hợp đồng, soạn thảo hồ sơ, kư tên, đóng dấu, nộp hồ sơ). Kết quả:  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an ninh trật tự

 

 

Pḥng cháy, chữa cháy
(Tư vấn, hợp đồng, soạn thảo hồ sơ, lập phương án, thi công, kiểm tra, nghiệm thu). Kết quả: Biên bản nghiệm thu

 

 

Môi trường

 

 

An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

Công bố chất lượng hàng hóa

 

 

Công bố hợp chuẩn, hợp qui

 

 

Mă số, mă vạch

 

 

Phí tư vấn

 

     

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

 

Cung ứng lao động
(Cung ứng lao động thư kư, quản lư, chuyên gia…)

 

 

Nhân sự
(Tuyển dụng nhân sự, quản lư nhân sự)

 

 

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
(Bảo vệ tài sản, bảo vệ yếu nhân)

 

 

Quản lư thanh lư tài sản
(Quản tài viên)

 

 

Lập vi bằng thừa pháp lại
(Bàn giao tài sản, giao nhận văn bản đ̣i nợ, kiểm kê tài sản, vi phạm pháp luật…)

 

 

Dịch vụ tài chính, ngân hàng
(Hỗ trợ vốn kinh doanh, cho vay có thế chấp tài sản, giải chấp, đáo hạn ngân hàng...)

 

     
     

 

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KƯ DOANH NGHIỆP

 

 

Chuyển nhượng phần vốn góp

 

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

 

Tăng vốn điều lệ

 

 

Chuyển đổi loại h́nh doanh nghiệp

 

 

Khắc dấu, Công bố mẫu dấu (thêm, giảm bớt con dấu)

 

 

Chữ kư điện tử (chữ kư số)
(Mua mới, Gia hạn, Chuyển đổi nhà cung cấp, Đăng kư sử dụng chữ kư điện tử)

 

 

Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính
(Lập hồ sơ quyết toán thuế, Báo cáo tài chính liên quan đến doanh nghiệp trước khi chuyển đổi)

 

 

Đăng kư, cập nhật thông tin doanh nghiệp với cơ quan quản lư thuế
(Công bố công khai thông tin thay đổi lên Công thông tin quốc gia về đăng kư doanh nghiệp)

 

 

Thuế thu nhập cá nhân
(Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần)

 

 

Phí tư vấn
(Thay đổi nội dung đăng kư kinh doanh: vốn góp, cổ phần, loại h́nh doanh nghiệp, đại diện theo pháp luật, ngành nghề, trụ sở chính, tên doanh nghiệp)

 

     
     
     

 

MUA BÁN DOANH NGHIỆP, TÁI CẤU TRÚC

 

 

Xác định giá trị doanh nghiệp
(Giá trị hữu h́nh, vô h́nh)

 

 

Hợp đồng chuyển nhượng (mua bán)
(Giữa cá nhân với doanh nghiệp, hoặc giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp)

 

 

Kiểm toán độc lập
(Mục đích: rà soát chi tiết mọi hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, xác định năng lực tài chính)

 

 

Chuyển nhượng phần vốn góp
(Công ty TNHH, Công ty cổ phần)

 

 

Thay đổi chủ sở hữu đối với doanh nghiệp
(Công ty TNHH MTV, DNTN)

 

 

Thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị
(Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần)

 

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật
(Có thể là thành viên góp vốn mới, hoặc thỏa thuận bằng văn bản, hợp đồng lao động…)

 

 

Thay đổi trụ sở chính
(Cần chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với trụ sở)

 

 

Thay đổi tên doanh nghiệp
(Kiểm tra trùng tên với các doanh nghiệp đă thành lập)

 

 

Phí tư vấn
(Bán doanh nghiệp, thay đổi chủ sở hữu, đại diện pháp luật, trụ sở chính, tên doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, vốn điều lệ...)

 

     
     

 

TẠM NGỪNG KINH DOANH, TÁI CẤU TRÚC, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

 

Tạm ngừng kinh doanh
(Tạm dừng kinh doanh tái cấu trúc doanh nghiệp, hoặc chờ giải thể)

Đăng kư

 

XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ
(Địa điểm kinh doanh, Văn pḥng đại diện, chi nhánh, Doanh nghiệp)

 

 

GIẢI THỂ VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN
(Hoạt động không hiệu quả)

 

 

GIẢI THỂ CHI NHÁNH
(Hoạt động không hiệu quả)

 

 

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
(Hoạt động kinh doanh không hiệu quả; Các thành viên có tranh chấp...)

Xem chi tiết

 

Phá sản doanh nghiệp
(Nộp đơn yêu cầu ṭa án mở thủ tục phá sản, kiểm kê tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp…)

Xem chi tiết

 

Phí tư vấn
(Thành lập doabnh nghiệp; Thay đổi nội dung đăng kư kinh doanh; Tạm ngừng kinh doanh; Tái cấu trúc doanh nghiệp; Giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp)

 

 

   

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

TROBI & PARTNERS